Rosnąca świadomość firm o teleinformatyce

Rosnąca świadomość firm o teleinformatyce

Inwestycje w sektor  teleinformatyczny może zwiększyć wartość każdej firmy. Firmy informatyczne dobrze sprawdzają się na rynku międzynarodowym, ale muszą robić wszystko, by sprostać stale rosnącym wymaganiom globalnym dla aplikacji specjalistycznych. Sektor teleinformatyczny ma silny fundament w dostarczaniu rozwiązań, które...
Zmiany w edukacji w skutek rozwoju teleinformatyki

Zmiany w edukacji w skutek rozwoju teleinformatyki

Technologia odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu systemu edukacji. Czas nauczycieli wykorzystujących tradycyjne tablice z kredą do pisania zmienia się gwałtownie na całym świecie wraz z postępem technologii informacyjnej i komunikacyjnej, czyli w skrócie sednem jest teleinformatyka. Ważnym aspektem w...
Architektura sieci dostępowych

Architektura sieci dostępowych

Termin FTTx to grupa architektur sieci dostępowych, które opierają się na transmisji we włóknie światłowodowym. Jednak nie tutaj jest sedno sprawy, bowiem w odniesieniu do światłowodowych sieci szerokopasmowych coraz częściej można się spotkać z pojęciem zwanym ostatnia mila. Skąd...